При деца и възрастни

При деца и възрастни с болестта на Помпе признаците и симптоми могат да се различават дори още повече, отколкото при новородени.

Много хора изпитват първо слабост в мускулите на краката и бедрата, често заедно със затруднения в дишането. Въпреки това, възрастта, на която тези симптоми се появяват за пръв път може, да варира в широки граници, както и тежестта на симптомите и скоростта, с която те се влошат. Също така е важно да се отбележи, че сърдечните проблеми, обикновено наблюдавани при новородени с болестта на Помпе, са рядкост сред по-големи деца и възрастни със заболяването.

Ранни признаци

Най-ранните признаци на болестта на Помпе при деца и възрастни зависят от възрастта, на която се проявяват за пръв път. Например, по-малките деца може да не се научат да ходят, тичат или скачат толкова бързо, колкото се очаква, или може да загубят способността за движение, която са имали някога. Възможно е също така деца с болестта на Помпе да се спъват или падат по-често от обикновено, когато се придвижват. При възрастни с болестта на Помпе първите признаци на заболяването може да са свързани със затруднено ставане от седнало положение. Симптомите, свързани с дишането често настъпват след поява на трудности в движението, но е възможно да възникнат и първи. Затрудненото дишане често се проявява първо като задух след физическо усилие или понякога като сутрешно главоболие и сънливост през деня (в резултат на проблеми с дишането през нощта).

Прогресия на заболяването

Децата и възрастните с болестта на Помпе обикновено се влошават много по-постепенно, отколкото новородени с това заболяване. Някои хора получават само незначителни увреждания, а други постепенно губят способността си да ходят или да дишат самостоятелно и в крайна сметка изискват допълнителна подкрепа. Така времето за прогресия на болестта на Помпе варира в широки граници. Някои хора с болестта може да се адаптират и да водят сравнително нормален живот, а други да бъдат сериозно засегнати.