Признаци и симптоми

Въпреки че признаците и симптомите на болестта на Помпе може да варират в широки граници, някои от тях са много по-чести, отколкото други.