Полезни връзки

Пациентска организация

Българска Асоциация за Невромускулни Заболявания – БАНМЗ
ул. Недко войвода № 49

Виолета Антонова – Председател

1220 София, България

Тел. +359 2 936 04 49

Тел./факс +359 2 936 26 88

banmz@abv.bg

http://www.banmz.eu/

 

Експертен център за България

Проф. Ивайло Търнев, Доц. Теодора Чамова

Неврологична клиника

Университетска болница „Александровска“

Ул. Св. Георги Софийски 1

1000 София, България

Тел.02/923 06 70