Контрол и живот с болестта на Помпе

Болестта на Помпе може да засегне много различни части на тялото. Поради това, контролът върху болестта на Помпе изисква намесата на много различни специалисти и професионалисти в сферата на поддържащите грижи.