Секция за медицински специалисти

Контрол върху болестта на Помпе

Болестта на Помпе е състояние, за което в много страни, включително България има налично лечение.

Лечението включва ензим-заместваща терапия (ЕЗТ), наречена алглюкозидаза алфа (Myozyme), произведена от Sanofi Genzyme. Myozyme е показан за дългосрочна ензимозаместваща терапия (ЕЗТ) при пациенти с потвърдена диагноза болест на Pompe (недостатъчност на кисела a-глюкозидаза). Myozyme е показан при възрастни и педиатрични пациенти от всички възрасти.

Регистър на болест на Помпе

Регистърът на болест на Помпе работи с лекари за събиране на данни за резултати при пациенти от рутинната клинична практика, с цел осигуряване на ресурс за медицинската общност

Регистър на болест на Помпе