Секция за медицински специалисти

Онлайн връзки

http://www.nmd-bg.com/

Експертен център за България
Проф. Ивайло Търнев, Доц. Теодора Чамова
Неврологична клиника
Университетска болница „Александровска“
Ул. Св. Георги Софийски 1
София, 1000
Тел.02/923 06 70