Секция за медицински специалисти

Източници

Тази секция предлага връзки към източници, които биха могли да помогнат за още по-доброто познание относно болест на Помпе

Регистър на болест на Помпе

Регистърът на болест на Помпе работи с лекари за събиране на данни за резултати при пациенти от рутинната клинична практика, с цел осигуряване на ресурс за медицинската общност

Регистър на болест на Помпе