Секция за медицински специалисти

Добре дошли,

pompe.bg предоставя изчерпателна

информация за заболяването, заедно

с ресурси и подкрепа с цел помощ при

управлението на предизвикателствата,

с които заболяването може да ви срещне.

Palette Color
darkgrey_color

Регистър на болест на Помпе

Регистърът на болестта на Помпе, спонсориран от Sanofi Genzyme, е световен ресурс, посветен на подобряване на разбирането за клиничната вариабилност, и вариабилността в прогресията на болестта на Помпе.

Регистър на болест на Помпе